Orgány TUL

Orgány naší univerzity jsou dány zákonem o vysokých školách a dalšími předpisy. Jejich vzájemné vztahy znázorňuje organizační struktura.

Základní orgány

Další orgány

Rektorátní oddělení