Dětská univerzita

Dětská univerzita je zaměřena na žáky základních a středních škol z České republiky i zahraničí. Věnují se jim naši (většinou mladí) odborníci v kvalitně vybavených učebnách a laboratořích. Naším cílem je zaujmout mladé zvídavé děti a studenty a podpořit rozvoj jejich talentu. Zprostředkováváme jim první kontakt s řadou oborů vědy a techniky.

V současnosti nabízí naše Dětská univerzita dva studijní programy:

  • Přírodní vědy jsou orientovány na nanomateriály, mikrobiologii a biomedicínu.
  • Technické vědy se zaměřují na robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie.

Kromě dvou základních studijních programů nabízíme i řadu celoročních technických kurzů. Mezi tématy najdete robotiku (založenou na robotech LEGO), strojírenství, 3Dtechnologie, elektroniku a další.

Kurzy pořádáme ve spolupráci se základními a středními školami, ale nabízíme je i individuálním zájemcům ve věku od 6 do 19 let. Každoročně také podporujeme několik vybraných žáků z gymnázií, středních či základních škol s cílem umožnit jim řešit zajímavé úkoly, které se jim pak mohou stát základem pro jejich další orientaci ve studiu, kariéru, ale i třeba možností, jak uspět v různých odborných soutěžích domácích i zahraničních.

Za dobu její existence prošlo Dětskou univerzitou již přes 2000 žáků z celé České republiky.

Dětská univerzita nicméně není jedinou naší aktivitou zaměřenou na mladší ročníky. Patří sem i různé prázdninové a celoroční kurzy, talentový program, pořádání a spolupořádání soutěží (KyberRobot, SOČ, olympiády,…), týdny pohybu hrou a další – viz nabídka aktivit.