Kariéra na TUL

Informace o volných místech a výběrových řízeních.

Hledáme

Níže najdete přehled o volných místech, pro která aktuálně hledáme zaměstnance.

Pedagogické pozice

 • žádná výběrová řízení

Pozice ve vědě a výzkumu

Ostatní

Probíhající a ukončená výběrová řízení

 • Vedoucí Oddělení aplikované biologie
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head of Department od applied biology
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Vedoucí Oddělení environmentální chemie
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head of Department od environmental chemistry
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Vedoucí Oddělení konstrukce strojů
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head of Department of machinery construction
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Vedoucí Oddělení nanochemie
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head of Department of nanochemistry
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Vedoucí Oddělení softwarové architektury a vývoje
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head od Department of software architecture and development
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Vedoucí Oddělení technologie životního prostředí
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head of Department of environmental technology
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Vedoucí Oddělení pro výzkum
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  Head of Department of research
  Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation
 • Pracovník vědy a výzkumu – junior (MOTUL II)
  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Odborný asistent/docent pro Katedru podnikové ekonomiky a managementu
  Ekonomická fakulta
 • Vedoucí projektového oddělení
 • Vedoucí oddělení účtáren
 • Pracovník vědy a výzkumu – senior (MOTUL II)
  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Pracovník vědy a výzkumu – junior (MOTUL II)
  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Vedoucí katedry pro katedru: KPE, KIN, KSY, KFÚ, KMG, KCJ, KEK
  Ekonomická fakulta

Informace pro uchazeče

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy následující listinné dokumenty :

 • stručný životopis,
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti,
 • seznam publikací s případnými ohlasy,
 • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště,
 • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

Průvodce pro nové zaměstnance