Ombudsman – ochránce práv zaměstnanců a studentů

Vedení Technické univerzity v Liberci zřídilo za účelem posílení vztahu se zaměstnanci a studenty univerzity a zlepšení univerzitní kultury pozici ochránce jejich práv – ombudsmana, který v pozici nezávislého pozorovatele bude všem zaměstnancům a studentům univerzity k dispozici v případě pochybností o dodržování práv a postupů v těchto oblastech:

  • rovný přístup,
  • diskriminace,
  • sexuální obtěžování,
  • šikana,
  • vyhoření.

Ombudsman může být také mediátorem případných sporů a komunikačních neshod mezi zaměstnanci, mezi zaměstnancem a vedením TUL, případně vedením jednotlivých součástí univerzity.

Ombudsman TUL má dále možnost na základě svých zjištění iniciovat změny v interních postupech nebo předpisech univerzity ve výše uvedených oblastech.

Kontakt

Petr Pavlík – ombudsman TUL

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
budova L, 4. nadzemní podlaží (č. místnosti 4.027)
e-mail: ombudsman@tul.cz

Jak se obrátit na ombudsmana

S ombudsmanem můžete komunikovat třemi způsoby:

  • osobní konzultace – budova L, dle předchozí dohody,
  • e-mailová komunikace,
  • anonymně prostřednictvím schránky umístěné ve vstupním vestibulu budovy E1 (klíče od schránky má k dispozici pouze ombudsman, který schránku pravidelně vybírá).

Odborný profil Petra Pavlíka

Ing. Petr Pavlík, Ph.D., v současnosti působí jako zástupce vedoucí Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje kurzy zaměřené na metodologii sociálních věd, filozofii vědy a prosazování principů nediskriminace. Ve svém výzkumu se věnuje primárně prosazování rovných příležitostí žen a mužů a transformaci vědy v ČR. Je místopředsedou Výboru pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.