Oblasti výzkumu

Ve své vědecké a výzkumné činnosti se věnujeme následujícím oblastem. Přehled je uspořádán podle manuálu Frascati, kliknutím můžete jednotlivé oblasti otevřít či zavřít. Najdete zde názvy pracovišť, která se danou problematikou zabývají, a kontaktní adresy. Pokud by vás zajímaly podrobnosti nebo máte zájem s námi v dané oblasti spolupracovat, neváhejte kontaktovat uvedeného pracovníka.

1 – přírodní vědy
1.1 – matematika
1.1.1 – čistá matematika
1.1.2 – aplikovaná matematika
1.1.3 – statistika a pravděpodobnost
1.2 – počítačové vědy a informatika
1.2.1 – informační systémy
1.2.1.1 – umělá inteligence
1.2.1.2 – informační systémy
1.2.1.3 – teoretická informatika a její metodologie
1.2.1.4 – softwarové inženýrství
1.2.1.5 – kybernetika
1.3 – fyzikální vědy
1.3.2 – fyzika pevné fáze, supravodivost, magnetismus mimo zemského
1.3.3 – fyzika polí a částic, vyzika vysokých energií
1.3.4 – jaderná fyzika
1.3.5 – fyzika plazmatu, mechanika tekutin, výboje v plynech, fyzika povrchů
1.3.6 – optika včetně kvantové optiky, masery a lasery
1.3.7 – akustika a kmity
1.4 – chemické vědy
1.4.1 – organická chemie
1.4.2 – anorganická a jaderná chemie, kvantová chemie, fotochemie
1.4.4 – polymery, makromolekulární chemie
1.4.6 – analytická chemie, separace
1.5 – vědy o Zemi a příbuzné vědy životního prostředí
1.5 – vědy o Zemi a příbuzné vědy životního prostředí
1.5.3 – vodní zdroje
1.5.5 – geologie
1.5.8 – fyzická geografie, geodézie, zemský magnetismus
1.5.11 – environmentální vědy (ochrana krajiny, kontaminace a dekontaminace, odpady a recyklace)
1.6 – biologické vědy
1.6.1 – cytologie mimo medicínské
1.6.6 – mikrobiologie
1.6.8 – biochemie a molekulární biologie
1.6.10 – biofyzika
2 – inženýrství a technologie
2.1 – stavební inženýrství
2.1.1 – stavební inženýrství
2.1.2 – stavební inženýrství, městská infrastruktura a statika
2.1.3 – architektonické inženýrství
2.1.4 – pozemní dopravní systémy a zařízení
2.2 – elektrotechnika, elektonické inženýrství, informační inženýrství
2.2.1 – elektronika, optoelektronika, elektrotechnika, senzory, čidla, měření a regulace
2.2.2 – navigace, spojení, komunikace, detekce a protiopatření
2.2.4 – robotika, využití počítačů
2.2.5 – automatizace a řídící systémy
2.2.6 – počítačový hardware, software a jejich architektura
2.3 – strojní inženýrství
2.3.1 – obecné strojírenství, pohon, motory a paliva
2.3.2 – aplikované strojírenství, strojní zařízení, nástroje, zemědělské stroje a stavby
2.3.3 – termodynamika
2.3.6 – audiotechnika, řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví, únava materiálu a lomová mechanika
2.5 – materiálové inženýrství
2.5.1 – materiálové inženýrství, hutnictví, metalurgie, průmyslové procesy, kovové materiály
2.5.2 – zpracování dřeva, papírenství
2.5.3 – textil včetně syntetických materiálů a barev vyjma bio- a nanomateriálů
2.5.4 – žáruvzdorné materiály, keramika, sklo (mimo uměleckých oborů)
2.5.5 – kompozity včetně laminátů, kombinovaných materiálů a tkanin, kovokeramika
2.5.6 – povrchové úpravy materiálů, koroze
2.6 – lékařské inženýrství
2.6.1 – lékařské přístoje a zařízení
2.6.2 – lékařské laboratorní technologie kromě nano- a biomateriálů
2.7 – environmentální inženýrství
2.7.1 – environmentální inženýrství
2.7.1.1 – environmentální inženýrství
2.7.4 – paliva a energetika
2.9 – průmyslová biotechnologie
2.9.3 – bioprodukty, biomateriály, bioplasty a materiály odvozené
2.10 – nanotechnologie
2.10.1 – nanomateriály (výroba a souvislosti)
2.10.2 – nanoprocesy (aplikace v nanoměřítku) vyjma biomateriálů
3 – lékařské a zdravotní vědy
3.2 – klinické lékařství
3.2.1 – kardiovaskulární choroby včetně kardiochirurgie
3.2.11 – ortopedie a traumatologie
3.2.16 – dermatovenerologie
3.2.18 – obecná a interní medicína
3.2.21 – medicína intenzivní péče a pohotovostní medicína
3.3 – zdravotnické vědy
3.3.2 – epidemiologie
3.3.4 – hygiena, vliv životního prostředí na zdraví
3.3.6 – sportovní medicína
3.3.7 – ošetřovatelství
3.4 – lékařské biotechnologie
3.4.4 – biomateriálu ve vztahu k medicínským implantátům zařízením, senzorům
5 – sociální vědy
5.1 – psychologie a kognitivní vědy
5.1.1 – psychologie včetně interakce člověk – stroj
5.1.2 – speciální psychologie
5.2 – ekonomie a podnikání
5.2.1 – ekonomická teorie
5.2.2 – aplikovaná ekonomie, ekonometrie
5.2.3 – průmyslové vztahy
5.2.4 – řízení a obchod, komerční vědy
5.2.5 – účetnictví
5.2.6 – finance
5.3 – vzdělávání
5.3.1 – všeobecné vzdělávání, pedagogika, didaktika
5.3.2 – speciální pedagogika
5.4 – sociologie
5.4.1.1 – sociologie
5.4.3 – sociální témata (rodinná studia, sociální práce)
5.4.3.4 – sociální práce
5.5 – právní vědy
5.5 – právní vědy
5.6 – politické vědy
5.6.1 – politologie a politické vědy
5.6.1.1 – politologie a politické vědy
5.6.2 – veřejná správa
5.6.3 – teorie řízení a správy
5.7 – sociální a ekonomická geografie
5.7.1 – kulturní a hospodářská geografie
5.7.2 – městská studia (plánování a rozvoj)
5.8 – média a komunikace
5.8.4 – knihovnictví, dokumentace
5.9 – ostatní sociální vědy
5.9.1 – ostatní sociální vědy, sport a aktivity volného času
6 – humanitní vědy a umění
6.1 – historie a archeologie
6.1.1.1 – dějiny vyjma dějin vědy a techniky
6.2 – jazyky a literatura
6.2.2 – specifická jazykověda
6.2.3 – lingvistika
6.2.4 – literární vědy
6.2.6.5 – románská literatura
6.3 – filosofie, etika a náboženství
6.3.1.2 – filosofie
6.3.4 – religionistika
6.4 – umění (umění, dějiny umění, scénické umění, hudba)
6.4.1 – umění, dějiny umění
6.4.2 – architektonické navrhování