Organizační struktura

Následující obrázek znázorňuje organizační strukturu Technické univerzity v Liberci a jejích fakult.

Schéma lze získat i ve formátu PDF (30 kB).

Organizační struktura TUL