Zaměstnanecké benefity

Technická univerzita byla založena před 70 lety a je prestižní vzdělávací institucí s mezinárodním renomé, která spolupracujeme přibližně s 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě. Zaměstnáváme přes 1200 zaměstnanců a jsme jedním z největších zaměstnavatelů Libereckého kraje. Poskytujeme silné, stabilní pracovní zázemí a moderní pracovní prostředí s možností osobního a kariérního růstu. Naším cílem je mít vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance, kterým nabízíme řadu nadstandardních zaměstnaneckých výhod.


Dovolená navíc 2 týdny

Neakademickým pracovníkům je stanovena výše dovolené v rozsahu 6 týdnů, akademickým pracovníkům 8 týdnů dovolené.


Sport a zdraví

Zaměstnanci mohou využívat pro rekondici a rehabilitaci školních zařízení a služeb Akademického sportovního centra. Zaměstnancům jsou sportovní aktivity poskytovány formou nepeněžního plnění zaměstnavatele dle ceníku zveřejněného na stránkách ASC. Jedná se například o tyto aktivity:

 1. cvičení na pravidelných aktivitách s instruktorem,
 2. využití posilovny (v provozní době dle rozvrhu posilovny),
 3. využití sauny (v provozní době dle rozvrhu sauny),
 4. využití tělocvičen (sportovní haly a aerobní sály v době provozu),
 5. využití tenisové nafukovací haly s umělým povrchem (v provozní době dle rozvrhu nafukovací haly, max. 2 hod. denně),
 6. využití tenisových antukových kurtů (v provozní době antukových kurtů),
 7. fotbalového hřiště s umělou trávou (v provozní době).

Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Akademického sportovního centra.

Další vzdělávání a kurzy

Podporujeme zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců, ale vždy v souladu s odborným rozvojem zaměstnanců souvisejícím s předmětem činnosti zaměstnavatele a s potřebami při výkonu práce jednotlivých zaměstnanců. Kurzy poskytované Technickou univerzitou v Liberci jsou zveřejňovány na webu https://skoleni.tul.cz

Univerzita třetího věku – zaměstnanci TUL a bývalí zaměstnanci, jejichž pracovní poměr na univerzitě trval déle než 3 kalendářní roky, mají nárok na 50% slevu z poplatku za studium (kontakt: Mgr. Jitka Pacltová).

Vnitřní jazyková škola – určeno pouze zaměstnancům a studentům TUL (kontakt: Mgr. Jitka Pacltová).

Kurzy v rámci „Dětské univerzity“ – speciální zájmové kurzy pro veřejnost, zejména pro děti zaměstnanců TUL.

Stravování

Dotovanou stravu v menzách TUL poskytujeme:

 • zaměstnancům v pracovním poměru. Dotovaná jídla může zaměstnanec odebrat až 2 denně, a to za předpokladu, že za daný den odpracoval min. 3 hodiny nebo mu nevznikl nárok na náhradu stravného při pracovní cestě delší než 5 hodin.
 • Dotované jídlo není možné odebrat v době nepřítomnosti na pracovišti, zejména v době dovolené, pracovní neschopnosti, ošetřovného nebo době dalších překážek v práci (v tyto dny bude při odběru jídla účtována cena pro externí strávníky).
 • Dotovaná jídla není možné poskytnout bývalým zaměstnancům a pracovníkům zaměstnaným na DPP, DPČ.
 • Zaměstnanci v průběhu měsíce objednávají za cenu dotovaného jídla, v rámci měsíční uzávěrky dojde k vyhodnocení nároku na dotované jídlo a finálnímu vyúčtování.

Objednávkový systém je na: https://menza.tul.cz/.

 • Od 2.1.2024 je nutné stravu objednávat nejpozději jeden pracovní den před dnem výdeje – do 12 hod.
 • Zrušit objednávku je možné také maximálně jeden pracovní den před dnem výdeje – do 12:00 hodin, při později provedené změně bude jídlo nabízeno v burze.

Podrobná pravidla pro poskytování stravování jsou uvedena ve Vnitřním předpisu zaměstnavatele


Péče o děti

Mateřská škola – od 01.01.2024 je nově celodenní péče poskytována pouze dětem zaměstnanců (rodičů a prarodičů) nebo studentů TUL. Zaměstnanec je povinen uhradit školkovné dle aktuálního ceníku. Provozovatelem je Mgr. Ivana Honsnejmanová, http://www.msskatulka.cz/o-skolce. Pravidla pro zapsání dětí do univerzitní mateřské školy jsou uvedena ve Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Přihláška zveřejněna na: https://msskatulka.cz/dokumenty

Dětský koutek – forma krátkodobého hlídání dětí zaměstnanců a studentů zejména batolecího věku. Pravidla pro zapisování dětí a další informace jsou uvedeny na koutek.fp.tul.cz.

V rámci „Otevřené univerzity“ Dětská univerzita nebo tábor pro talentované děti, Dětská letní univerzita, příp. další odborné kurzy pro děti, více informací na: Nabídka aktivit (tul.cz)


Ubytování

Ubytování poskytujeme zaměstnancům zpravidla na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nejdéle po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Ubytování je přidělováno dle pořadníku a dle kapacity. Přihlášení do pořadníku a další informace jsou na k dispozici na Personálním oddělení, kontakt: Petra Bergmanová nebo Ing. Alena Šírková.

Ubytovna v Dolním Hanychově – Pokoje jsou situovány jako buňky, tzn. 2 vybavené pokoje mají společné sociální zařízení, kuchyňka je k dispozici na patře. V ceně ubytování je výměna ložního prádla. Ubytovna má k dispozici prádelnu a sušárnu

Ubytovací zařízení v budově P, Komenského ul. – 3 ubytovací jednotky jsou přednostně poskytovány zaměstnancům Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a kuchyňku.

Ubytovací zařízení v Brožíkově ul. č.p. 376 – 5 ubytovacích jednotek, které jsou přednostně poskytovány zahraničním vědcům a akademickým pracovníkům nebo zahraničním expertů, a to formou krátkodobého pobytu na TUL, cca v délce 5 měsíců. O ubytování zaměstnance v tomto zařízení rozhoduje rektor TUL na základě žádosti vedoucího pracoviště, na které bude zahraniční expert zařazen. Velikost pokojů a jejich cena je stanovena v ceníku. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.

Dům vědců v Hálkově ulici – nevybavený pokoj o rozloze 14 m2, společné sociální zařízení pro 6 pokojů, kuchyňka společná pro 6 pokojů.

Domovnické a ostatní zaměstnanecké byty v Liberci.

Ubytování na kolejích TUL – kontakt na ubytovací službu: Ing. Veronika Dvořáková.

Podrobné informace o ubytování pro zaměstnance a ceníky jsou uvedeny na intranetu v sekci ubytování.


Penzijní a životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění může získat zaměstnanec, kterému byl přiznán mzdový příplatek podle Čl. 10 odst. 1 písm. a) až d) Vnitřního mzdového předpisu (tzn. základní, osobní, projektový) a tento mzdový příplatek je dlouhodobého charakteru.


Ombudsman – ochránce práv zaměstnanců a studentů

Zaměstnanci a studenti se mohou obrátit na ombudsmana Ing. Petra Pavlíka, Ph.D. v případě pochybností o dodržování práv a postupů na univerzitě v těchto oblastech:

 • rovný přístup
 • diskriminace
 • sexuální obtěžování
 • šikana
 • vyhoření


Identifikační karta zaměstnance, ITIC

 • zaměstnanecká karta a ITIC průkaz identifikační průkaz ITIC slouží jako mezinárodně platný průkaz, na který akademičtí pracovníci mohou získat mnoho slev např. v oblasti cestování, kultury a stravování (podrobnosti na http://www.isic.cz.)


MultiSport

Díky kartě Multisport můžete využít široké nabídky sportovních zařízení nebo on-line cvičení

 • MultiSport nabízí více než 260 druhů aktivit 
 • Široké možnosti pro pohyb a relaxaci po celý rok na více než 2 500 místech po celém Česku a Slovensku. Kompletní seznam aktivit najdete na www.multisport.cz
 • Každý den neomezeně nabídek v MultiClubu – – získáte další slevy na relaxační procedury, kurzy, kosmetické služby, ve zdravotnických zařízeních, a dokonce v řadě obchodů se sportovními potřebami či zdravou výživou.
 • Pokud se pomocí Vaší karty zaregistrujete na portál My MultiSport, máte možnost cvičit podle videí s profesionálními lektory online a to neomezeně, ať už jste kdekoliv.

Více informací o nabídce aktivit najdete na intranetu TUL.


Zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance

Zaměstnanci mohou získat zvýhodněné telefonní a datové tarify T-Mobile pro sebe i své rodinné příslušníky.


Praktický lékař v areálu TUL

Zaměstnanci mají možnost registrace u praktických lékařek pracovnělékařské služby TUL. Lékařky hovoří i anglicky.


Google účet zaměstnance TUL

Každý zaměstnanec má automaticky vytvořen zaměstnanecký účet na Googlu (https://www.google.cz/), přes který může plánovat schůzky, on-line setkání, sdílet dokumenty apod.


IT podpora

IT podpora na TUL je centrálně spravována Oddělením informačních systémů (https://liane.tul.cz/cz).

Zaměstnanci mají k dispozici některé programy, jejichž multilicencemi či zvýhodněnými nákupními podmínkami TUL disponuje. Jejich přehled najdete na stránce Software.

Ostatní síťové služby a návody viz https://liane.tul.cz/cz/uzivatel.


Univerzitní knihovna a přístupy k informačním zdrojům

Univerzitní knihovna poskytuje řadu odborných služeb. Mezi nejrozšířenější službu patří půjčování dokumentů. V UKN si nemusíte půjčit nutně knihy, ale také e-knihy, audioknihy, časopisy, společenské hry a mnoho dalších. Podporuje také vědeckou práci, výzkum a publikování.


Mikrofiltrovaná, perlivá a neperlivá voda do vlastní lahve

TUL se snaží přispět k ochraně životního prostředí omezením plastů v oběhu a ochraně zdraví svých zaměstnanců omezením pití nezdravých nápojů a zajištěním pitného režimu nabídkou čisté vody. Proto souhlasila s rozšířením instalace filtračních zařízení, která dodávají kvalitní mikrofiltrovanou perlivou i neperlivou pitnou vodu bez zbytečných plastů a toxických látek.


Dárkové předměty TUL

Dárkové propagační předměty TUL lze zakoupit v přízemí budovy F – Prodejna skript a kopírování – služby studentům (kontakt: Bc. Kateřina Grulišová, tel: 3190). Viz katalog předmětů.


Ostatní

 • Pracoviště vybavená moderní technikou, moderní pracovní prostředí a vybavení.
 • Dobrá dopravní dostupnost (zastávka MHD a tramvaje), parkoviště a krytá stání pro kola.


Nabídky pro zaměstnance

Nabídku externích partnerů ORANGE OPTIK, KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ, CK ALEXANDRIA, DATART a CANIS SAFETY a. s., kteří nabízejí slevy nebo jiné zvýhodněné služby pro zaměstnance naleznete na intranetu v sekci nabídky pro zaměstnance TUL.