Podpora a poradenství

Záleží nám na tom, aby se vám u nás studovalo dobře, proto máte-li specifické potřeby, psychické problémy, sociální problémy, zdravotní postižení či znevýhodnění nebo se u vás náhle objevily překážky, které vám studium znemožňují, je zde pro vás:

Akademická poradna a centrum podpory (APC)

info.apc@tul.cz

Poradenské centrum

Leták ZDE

Pokud se potýkáte se studijními problémy, máte potíže s volbou profesní orientace, řešíte osobní trable či krizové situace, využijte služeb APC – Poradenského centra.

Nabízí:

Centrum služeb studentům se specifickými potřebami

Leták ZDE

Pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami je určeno Centrum služeb studentům se specifickými potřebami, které ve spolupráci s dalšími odděleními TUL zajišťuje přístupnost studia. Zde vám poskytnou veškeré informace např. o bezbariérovém ubytování, zajistí osobní a studijní asistenci, zapisovatelský a tlumočnický servis či zapůjčí studijní a kompenzační pomůcky.

Kariérové centrum

Leták ZDE

Poskytujme zdarma poradenské služby všem studentům a zaměstnancům TUL v českém a anglickém jazyce. Poradenství je zaměřeno na podporu a rozvoj schopností, dovedností a návyků v oblasti komunikace a sebeprezentace s cílem zlepšit výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Dobrovolnické centrum

Leták ZDE

Cílem Dobrovolnického centra TUL je koordinace dobrovolnických aktivit a posilování občanské angažovanosti studentů a zaměstnanců TUL a tímto posilování třetí role univerzity ve společnosti.

JobTUL

Cílem tohoto centra je pomoci vám zlepšit výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce – schopnost komunikovat, prezentovat se či orientovat se v informacích, které jsou pro vstup na trh práce potřebné. Poskytuje individuální poradenství zaměřené na:

  • profesní směřování – vytvoření kvalitního životopisu, motivačního i průvodního dopisu,
  • personalistiku,
  • výběr zaměstnání a kontakt s firmou,
  • podporu pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa,
  • přípravu na vstupní pohovor, sebeprezentaci a další.