Instituciální rozvojový plán

V institucionálním rozvojovém plánu si univerzita stanoví konkrétní cíle směřující k dosažení strategických záměrů a metody, kterými jich hodlá dosáhnout. Institucionální rozvojový plán vychází ze strategických dokumentů MŠMT (zejména Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol, Strategie internacionalizace vysokého školství a Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol) a univerzity (zejména Strategického plánu rozvoje Technické univerzity v Liberci a jejího Dlouhodobého záměru).