Informace zveřejňované podle vyhlášky 259/2012 Sb.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů zveřejněné na základě vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
podatelna TUL: Budova IC, přízemí, číslo kanceláře IC01021

Úřední hodiny podatelny TUL:
Po–Pá: 7:00 – 15:30 hod
So–Ne: zavřeno
státní svátky: zavřeno

Elektronická adresa podatelny TUL, adresa elektronické pošty:
podatelna@tul.cz

Identifikátor datové schránky:
td7j9ft

Další možnosti elektronické komunikace:
Nejsou

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých TUL přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • formát TXT (prostý text – kódování WIN1250)
 • formáty HTM, HTML, MHT (hypertextový formát – kódování WIN1250)
 • formát RTF
 • formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)
 • formát PDF (Acrobat Portable Document Format)
 • formát XLS (soubory ve formátu Microsoft Excel 97-2003)
 • formáty JPG, JPEG, TIF, GIF (grafické formáty)
 • formáty ODF (OpenDocument – OASIS Open Document Format for Office Applications)
 • formáty Office Open XML (ooxml – ECMA-376)
 • formát fo/zfo (602XML Filler dokument) 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých TUL přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu:

Dokument v digitální podobě se považuje za doručený, pokud je ve formátu, ve kterém TUL přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje-li škodlivý kód.
Pokud je TUL doručen dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení TUL, vyrozumí zaměstnanec podatelny TUL, případně pracoviště, které dokument zpracovává, odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, TUL dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud je na podatelnu TUL doručen dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, pak zaměstnanec podatelny TUL vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se tato odstranit nebo nejsou známy odesílatel a jeho kontaktní údaje, podatelna TUL dokument nezpracovává.