Fond vědy a výzkumu

Fond vědy a výzkumu

Cílem Fondu vědy a výzkumu (dálke jen „FVV“) je zajištění systémové podpory oblasti vědy a výzkumu akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů FUA. Z prostředků FVV mohou být hrazeny příspěvky na náklady spojené s přípravou žádostí o vědecké granty, s přímým dopadem na tvorbu vědeckých výstupů dle platné metodiky; odměňování úspěšně dokončených projektů; účasti na vědecké konferenci s publikačními výstupy v zahraničním nebo českém impaktovaném časopise.

Žádost o finanční podporu z Fondu vědy a výzkumu

Závěrečná zpráva FVV

2020

Podpořené projekty z FVV v roce 2020