Karel Srp

PhDr. Karel Srp, Ph.D.

Na Katedře umění působí od roku 2016 jako lektor předmětu Současné umění. Zabývá se teorií a dějinami umění od devatenáctého století po současnost.  Soustřeďuje se na dějiny avantgardních hnutí a nejnovější umělecké směry. Je autorem antologie Minimal, Earth and Concept Art a řady monografických publikací věnovaných hlavním zástupcům českého moderního umění jako Toyen, Jindřich Štyrský a Jan Zrzavý nebo Karel Malich či Václav Boštík. Ze současného umění se zabývá Federicem Díazem, Petrem Písaříkem a Krištofem Kinterou.

Výuka: 
Současné umění 1 – 6 (KDA/SU1 – KDA/SU6)
Kritický seminář 1, 2 (KUM/KS1, KUM/KS2)

Konzultační hodiny: dle dohody

Kontakt: karel.srp@tul.cz, srp.karel@email.cz

Odkaz:
Wikipedie Karel Srp ml.


Ocenění:
2008 Cena Akademie věd ČR za vědecký výsledek (publikace Jindřich Štyrský 1889-1942), s L. Bydžovskou, P. Bregantovou
1996 Cena Josefa Krásy

Bibliografie (výběr):
SRP, Karel. Toyen: Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, 12. 5.–6. 8. 2000. Praha: Galerie hlavního města Prahy; Argo, 2000. 392 s. ISBN 80-7010-028-1.
Český surrealismus 1929–1953 (1996)
Jindřich Štyrský (2001)
Emila Medková (2001)
Karel Teige (2001)
Jaroslav Rössler – Fotografie. Koláže. Kresby (2003)
Jan Zrzavý : o něm a s ním (2003)
Knihy s Toyen (2003)
Adolf Hoffmeister (2004)
Antonín Slavíček 1870–1910 (2004)
Libeňský plynojem (2004)
Emila Medková (2005)
Josef Šíma: Návrat Theseův, Galerie hlavního města Prahy, Praha 2006 (s L. Bydžovskou)
Rudolf Kremlička. O něm a s ním (2006)
Rudolf Kremlička (2006)
Křičte ústa : předpoklady expresionismu (2007)
Jindřich Štyrský (2007)
Sváry zření (2008)
Karel Teige a typografie (2009)
Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna / Yellow Spot, Arbor vitae, Řevnice, ISBN 978-80-87164-53-2, GhMP Praha 2010, ISBN 978-80-7010-770-6
Karel Malich (2011)
SRP, Karel. Václav Boštík. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2011. 485 s. ISBN 978-80-87430-05-7.
Černá slunce: Odvrácená strana modernity (2012)
Alfons Mucha – Slovanská epopej (2012)
Jan Zrzavý Božská hra (2012)
Bohumil Kubišta: Zářivý krystal, Arbor vitae, Řevnice, Galerie výtvarného umění v Ostravě 2014, ISBN 978-80-7467-065-7ISBN 978-80-87405-25-3
Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 2015, ISBN 978-80-87344-26-2