Kamil Nábělek

Mgr. Kamil Nábělek, Ph.D.

Členem Katedry teorie a dějin výtvarných umění je od roku 2013, předtím působil na Katedře výtvarného umění. Na Fakultě umění a architektury vyučuje Dějiny umění a architektury 1-2, Základy moderního umění 1-2, Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1-3 a Sociální a virtuální dimenze umění. Zabývá se moderním a současným uměním. Věnuje se zejména jeho teoretickým a metodologickým otázkám. Zajímá jej především vztah různých způsobů reprezentace, spolupůsobení různých tvůrčích a myšlenkových strategií – filosofického diskursu, poetických postupů a mediálních technik. 

Předměty:
Dějiny umění a architektury 1,2 (KDA/DUA1, KDA/DUA2)
Základy moderního umění 1, 2 (KDA/ZMU1, KDA/ZMU2)
Dějiny umění a architektury pro FS (KDA/DUA*S)
Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 – 3 (KUM/DO1, KUM/DO2, KUM/DO3)
Sociální a virtuální dimenze umění (KUM/SVD)

Konzultační hodiny: pátek 16:00 – 16:30, jiný termín možný dle dohody 
Budova F3, 4. patro, kancelář č. 13

Kontakt: kamil.nabelek@tul.cz


Vzdělání:
2012 – 2017 Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, Ústav filosofie a religionistiky, obor Filosofie, doktorandské studium, téma disertace: Vztah konceptu kódu a gesta v myšlení Viléma Flussera, školitel: prof. Miroslav Petříček, Dr.
1994 – 1998 Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK, obor Filosofie
1988 – 1995 Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, Ústav dějin umění, obor Dějiny umění a estetika, téma diplomové práce: Kvart – sborník poesie a vědy, školitel: Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

Zaměstnání: 

2007 – dosud Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Katedra teorie a dějin výtvarných umění, odborný asistent Katedry teorie a dějin výtvarných umění

2001 – 2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra dějin umění a estetiky, odborný asistent Katedry dějin umění a estetiky

2000 – 2003 Národní galerie Praha, Sbírka moderního a současného umění, kurátor Sbírky sochařství

Bibliografie, výběr:

Bajka o eseji čili konfinium jako intradiskursivní hranice, in: Petr Prášek, Alena Roreitnerová (eds.), Myšlení hranice / hranice myšlení. K životnímu jubileu Miroslava Petříčka, Karolinum, Praha 2021, s. 85-94.

Od autorského subjektu ke gestu psaní a materialitě tvorby. Koncepce tvorby jako habituální techniky prezentovaná na příkladu Václava Navrátila, in: Petr Jindra, Radim Vondráček (eds.), Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností, Praha 2020, s. 68-79.

Poetická metafyzika Václava Navrátila, in: Kamil Nábělek (ed.), Václav Navrátil, Umění a metafyzika, Torst, TUL, Praha 2018, s. 193-222.

Umělecké dílo jako exemplární paradigma a dialektický obraz. Analogie mezi koncepty Giorgia Agambena a Waltera Benjamina, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 2018, č. 24, s. 6-40.

Znaky, obrazy, systémy, analogie, in: Peter Fabo (ed.), Nail art, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2017.

Nástroje – aparáty – média čili Otevřený objekt designu, in: Antonín Tomášek (ed.), KEEP-IN-TOUCH, Upside-Down / Dnem vzhůru, Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016.

Rekurze 1.618 – současný videoart na britské a české scéně, in: Jan Mladovský (ed.), REKURZE 1.618, Mezinárodní výstava současného videoartu, Oblastní galerie Liberec ve spolupráci se spolkem JSMETADY, Liberec 2014, s. 7-17.

Poznámky k pojmu experimentu a jeho roli v kriticko-teoretickém diskursu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 2014, č. 17, s. 6-19.

Metodologický drift: slabá a silná řešení, in: Pode Bal (ed.), Pode Bal 1998-2008, Praha 2008, s. 248-250.

Modus recipientis: Malé zamyšlení nad několika větami z díla Miloslavy Holubové, in: Milena Bartlová, Martina Pachmanová (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Academia, Praha 2008, s. 98-110.

Od realistického k instrumentalistickému pohledu na dějiny a teorii umění, in: Martina Pachmanová, Markéta Pražanová (eds.), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1885-2005, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Praha 2005, s. 236-250.

Václav Navrátil a časopis Kvart, in: Václav Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech, Torst, Praha 2003, s. 540-571.

Hranice intermediality, in: Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 1999, s. 302-308.

Medialita, intermedialita a dílo Milana Knížáka, in: Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 1999, s. 309-331.

Kvart – sborník poesie a vědy, Umění, Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, roč. 44, 1996, č. 1, s. 74-92. https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:e90803d5-0e38-11e2-1586-001143e3f55c?page=uuid:5625d057-b686-4f3b-9f9f-f76be126c8bb

Kurátorská koncepce výstav, výběr:

Lukáš Kalivoda, Jakub Jansa: Matter of sensitivity, Museum skla Portheimka, Praha, 5. 9. – 29. 11. 2020. https://www.museumportheimka.cz/vystava/matter-of-sensitivity-2/#

Spectators Disease, výstava Ateliéru malířství III /škola Josefa Bolfa, Galerie Polansky, Galerie Holešovická šachta, Praha 15. 10. 2019 – 30. 10. 2019, ko-kurátor Jakub Jansa.

Michal Pustějovský, Cubiculum Obscurum, Galerie Věž, Frýdek-Místek, 1. 5. – 23. 7. 2017. https://artalk.cz/2017/05/11/tz-michal-pustejovsky-2/

Michal Pustějovský, Regulátor, Koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově, Praha, 10. 3. – 6. 4. 2017.

Juraj Rattaj, Tomáš Roubal, Expozice, Galerie U Prstenu, Praha, 20. 11. – 13. 12. 2015.

Dan Gregor, Petr Pufler, Michal Pustějovský, Principy – jevy – počitky, Galerie U Prstenu, Praha, 23. 7. – 29. 8. 2015.

Peter Fabo, Lakuj, Oblastní galerie Liberec, SET galerie, Liberec, 2. 7. 2015 – 30. 8. 2015.

Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, Pracovna v panelovém domě, Oblastní galerie Liberec, SET galerie, Liberec 11. 9. – 26. 10. 2014. 

Tomáš Hlavina, Analogie, Oblastní galerie Liberec, SET galerie, Liberec, 19. 6. – 31. 08. 2014.

Další aktivity:

Speed Art Dating – setkávání umělců, teoretiků a sběratelů, spolupráce s Prokopem Bartoníčkem. 

Club of Opportunities – série dramaturgicky provázaných výstav, spolupráce s autorem projektu Jakubem Jansou.