Lenka Maierová

Lenka Maierová

Ing. arch. Lenka Maierová, Ph. D.
Architekt, expert v oblasti osvětlování, zejména vlivu světla na zrakový komfort a zdraví člověka. Řeší mezioborové projekty na poli světelné techniky, chronobiologie a architektury. Absolventka Fakulty architektury ČVUT (2004) a doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT (2015). Experimentální část doktorského studia realizovala na švýcarské univerzitě EPFL v Lausanne, se kterou dodnes spolupracuje. Od roku 2014 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze, kde se mimo jiné vede Platformu pro zdravé osvětlování. Současně přednáší na Fakultě stavební ČVUT a Fakultě umění a architektury TUL. Je členem mezinárodní odborné společnosti Daylight Academy a Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE).

Výuka: Stavební fyzika 2 (SF2)
Konzultační hodiny: dle dohody
Kontakt: lenka.maierova@tul.cz, lenka.maierová@fsv.cvut.cz
Odkazy: Český rozhlas Radiožurnál, Fokus Václava Moravce, Český rozhlas Dvojka, Vitalia rozhovor,
Článek Časopis stavebnictví