Eva Burgetová

Eva Burgetová

Doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.

Eva Burgetová působí na Fakultě umění a architektury od roku 2011 a vede Katedru pozemního stavitelství.
Habilitaci získala v roce 2006 na fakultě stavební ČVUT v Praze v oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb. 
Profesní zaměření: konstrukce pozemních staveb.
Působí rovněž jako konzultant zejména v oblasti průzkumů a rekonstrukcí historických objektů např. Rudolfinum, klášter Milevsko, Žižkovská radnice, pivovar U Fleků, Strahovský klášter, klášter Theatinů, klášter bosých Karmelitek na Pražském hradě, klášter Plasy, historické věžové vodojemy (zámecké vodojemy na Hluboké, na Sychrově) a další.
Je členem WTA Inter (Společnost pro ochranu památek) a členem vědeckého výboru konferencí WTA.
Je autorem 87 odborných článků a příspěvků na českých i zahraničních konferencích a řešitelem (spoluřešitelem) mnoha grantů.
Pod jejím vedením bylo obhájeno 112 diplomových prací, 14 prací zahraničních studentů v angličtině a 4 obhájené disertační práce.

Výuka:

Konzultační hodiny: Út  12:30 – 14:00

Kontakt: eva.burgetova@tul.cz


Vzdělání a studijní cesty včetně vyzvaných přednášek v zahraničí:

1980-1984 stáž a vědecká aspirantura na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
1986 obhájena kandidátská disertační práce 
1992 American Archaelogical Summer School in Athens (ASCSA)
1992 a 1994 stáž na Department of Civil Engineering, City University London
1993-1998 průvodcovská činnost v archeologických areálech v Řecku a Egyptě
1999 a 2001stáž na Dipartimento di Ingegneria Civile, Universita degli Study di Firenze
2000 přednáškový pobyt Cork Institut of Technology, Irsko
2002, 03, 05 a 09 přednáškový a studujní pobyt na Institut für Baustofflehre, Bauphysik und Brandschutz, TUWien
2004 studijní stáž k dokončení habilitační práce na Dipartimento de Ingegneria Civile, Universita degli Studi Firenze
2006 docent na Fakultě stavební ČVUT v Praze
2008 přednáškový pobyt UMinho, Department of Civil Engineering, Guimaraes,
2011 přednáškový pobyt Departemento de Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica de Valencia 
od r. 2011 docent na Fakultě architektury a umění v Liberci

Vědecká a publikační činnost v oborech:

  • Ochrana staveb proti vodě a vlhkosti
  • Stavebně technické průzkumy
  • Diagnostika staveb
  • Historické konstrukce odvlhčování staveb

Odborné publikace:

Fořtová K., Balík L. Burgetová E.: Determination of Effects of UV Radiation on Remedial Plasters, Advanced Materials Research © 2014 Trans Tech Publications, Switzerland

Burgetová E., Kulhánek F., Raicic V.: Experimental Comparison of Moisture Characteristics of Two Types of Sandstone, Advanced Materials Research © 2014 Trans Tech Publications, Switzerland

Burgetová E., Fořtová, K.: Survey of the Part of Medieval Fortification System of Prague Lesser Town, Advanced Materials Research Vol. 688 (2013) pp 100-104 © (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.688.100

Burgetová E., Michalová K.: A Survey of Historic Galleries in the Area of the Prague Castle, Advanced Materials Research Vol 1122 (2015) pp 61-64, © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.6

Wasserbauer R., Burgetová E., Rácová Z.: The Effect of the Flood in 2002 on Microflora of the Sandstone Blocks of Charles Bridge in Prague, Advanced Materials Research Vol 1122 (2015), © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland 

Josef Řehák, Stanislav Řehák, Eva Burgetová: Průzkum podzemních systémů (zajímavý nález v blízkosti Pražského hradu), s. 180-189, Sborník NPÚ V za(u)jetí malostranských stratigrafií, NPÚ, Praha 2015

Burgetová, E.: Historický vývoj technologií na ochranu staveb proti vlhkosti, 4. ročník semináře Best of  Practice, Praha-Brno 2015

Michalová, K., Burgetová E., Balík L.: Rehabilitation of Historical Drainage and Ventilation System in the Prague Castlee Area, 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2017, CRRB 2017

Key Engineering Materials Submitted: 2017-12-25, ISSN: 1662-9795, Vol. 776, pp 191-196, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.776.191 © 2018 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland

Burgetová E., Michalová K. Violo M.: Contribution to Solving the Damp Masonry of the Romanesque Church, Key Engineering Materials Submitted: 2017-12-25, ISSN: 1662-9795, Vol. 776, pp 167-176, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.776.167,© 2018 Trans Tech Publications Ltd, SwitzerlandRehák J. Burgetová E.:Reconstruction of the monastery next to the Prague Castle, doi:10.14311/APP.2019.21.0033, Acta Polytechnica CTU Proceedings 21:33–37, 2019 © Czech Technical University in Prague, 2019, available online at http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/

BOHÁČOVÁ, D. a E. BURGETOVÁ. Stavebně technický průzkum objektu čp. 73 v Kanovnické ulici na Pražském hradě. TZB info. 2021, ISSN 1801-4399.

Řehák, Jakub, Burgetová, E., Řehák, Josef, Řehák, S. Current state of drainage and vent system of the Plasy Monastery, Advances in Science and Technology Submitted: 2020-11-29, ISSN: 1662-0356, Vol. 109, pp 35-45, doi:10.4028/www.scientific.net/AST.109.35, © 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland

BOHÁČOVÁ, D. a E. BURGETOVÁ. A deep review on a historical brick bridge in South Moravia; Reconstruction and assessment. In: GHAEDI, K.G., ed. Applied Methods in Bridge Design Optimization -Theory and Practice. London: IntechOpen Limited, 2022. ISBN 978-1-80355-556-0. DOI 10.5772/intechopen.102602