Martin Šaml

Martin Šaml

Ing. arch. Martin Šaml

Konzultační hodiny: úterý 14 – 16 h budova F3, 4. patro, 

Předmět: Architektonický atelier ( AA2 – AA7) 

E mail: martin.saml@tul.cz


Vzdělání:
1985 – 1991 studium na fakultě architektury ČVUT v Praze

Odborná činnost:
1992 – 2001 působil v SIALu Liberec
2002 – 2012 působil v architektonické kanceláři AR TUL
od 2006 samostatná architektonická praxe
Od roku 1998 člen České komory architektů, od roku 2016 člen Akademie České ceny za architekturu, provozuje samostatnou architektonickou praxi

Působení na FUA
2006 – 2013 Katedra architektury FUA TUL – architektonický atelier
2014 – 2019 Katedra urbanismu FUA TUL – architektonický atelier
od 2019 Katedra architektury FUA TUL –  vedoucí architektonického atelieru 

Výběr z realizací:
1994 Universal banka Liberec (J. Suchomel, M. Šaml)
1997 přestavba České pojišťovny v Liberci (J. Suchomel, M. Šaml)
1999 rekonstrukce staré budovy České pojišťovny v Liberci
2004 Divadelní dílny DFXŠ v Liberci
2013 rodinný dům s ordinací v Liberci
2014 budova L TUL – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Liberec
2015 rodinný dům v Rychnově

Výběr z projektů:
1993 soutěž Reichstag Berlín (J. Suchomel, R. Kousal, M. Šaml)
1997 dolní centrum lyžařského areálu Ještěd 
1999 obchodně administrativní centrum Mladá Boleslav
2000 sociální byty Třeboň
2002 generel Technické univerzity v Liberci (J. Suchomel, M. Šaml)
2003 park Budyšínská Ruprechtická Liberec
2005 TUL ubytování sever – Liberec Starý Harcov
2007 ateliér pro výtvarníka v Liberci
2010 rekonstrukce a dostavba řeholního domu bratří františkánů v Liberci 
2016 rodinný dům se dvěma byty v Bedřichově
2017 dostavba rehabilitačního klubu v Praze 8
2019 obnova parku Lidových sadů v Liberci

Ocenění:
Grand Prix Obce architektů 1998 – Čestné uznání v kategorii rekonstrukce – Přestavba České pojišťovny v Liberci (s J. Suchomelem)
Stavba roku Libereckého kraje 2013 – 2. cena – Budova L TUL
Grand Prix architektů 2014 – nominace v kategorii novostavba – Budova L TUL

Publikované projekty a stavby:
v knize 

  • Česká architektura 1989 – 1999
  • Česká architektura 2013 – 2014

sborník 

  • Stavba roku 2013
  • Grand Prix Obce architektů 2014
  • Česká cena za architekturu 2016
  • Česká cena za architekturu 2017

v časopisech Architekt, Stavba, Archiweb, Stavitelství