Jiří Buček

doc. Ing. arch. Jiří Buček

Architekt a pedagog Jiří Buček působí na Fakultě umění a architektury od roku 2002, od tohoto roku vede ateliér architektonické tvorby. V roce 2015 získal habilitaci na Fakultě architektury ČVUT Praha. Na FUA TUL je garantem Doktorského studijního programu Architektura a urbanismus. Od roku 1995 je současně činný jako architekt a jednatel architektonického ateliéru SIAL architekti a inženýři v Liberci.

Výuka: Architektonický ateliér (A3-A6, AM1-AM3)

Konzultační hodiny: pondělí, středa 13- 17h, ateliér Karla Hubáčka

Kontakt: jiri.bucek@tul.cz, buckovi@telecom.cz

Odkaz: www.sial.cz


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Vzdělání a praxe
2015 Habilitace v oboru Architektura na FA ČVUT Praha
2000- dosud Jednatel v kanceláři SIAL v Liberci
1995- dosud Společník v kanceláři SIAL v Liberci 
1984- 1989 projektant Stavoprojekt Liberec
atelier 03, vedoucí projektant od 1987
1978- 1983 Fakulta architektury VUT Brno

37 let architektonické a projektové činnosti v oboru pozemních staveb, urbanismu a interiérové tvorby, soutěžní projekty a studie, účast v porotách architektonických soutěží, státnicové komise a posudky diplomových prací, přednášková činnost a výstavy.

Zahraniční stáž
1990- 1993 Ateliér prof.Wilhelm Holzbauer, Wien 


Výběr z projektů a realizací
Regierungsviertel mit Landhaus, St. Polten, Rakousko, mezinárodní soutěž, 2.cena
Rezidence velvyslance ČR, Budapest, Maďarsko, soutěž 1.cena, realizace 2000
Multifunkční dům Park One, Kollárovo náměstí, Bratislava, realizace 2007
Pavilon České republiky EXPO 2005, Aichi, Japonsko, soutěž 1.cena, realizace 2005
Nové osobní nádraží, Brno, mezinárodní soutěž, 2.cena
Univerzitní knihovna a Multifunkční centrum UJEP, Ústí nad Labem, realizace 2012
Konverze Městských lázní na galerijní objekt, Liberec, realizace 2013
Český pavilon EXPO 2010, Shanghai, Čína, soutěž, 1.cena, realizace 2010
Černá louka, Ostrava, mezinárodní soutěž, 2.cena
Sportovní centrum, Praha 17, realizace 2020
Korean Embassy, Praha, realizace 2021
Sportovní areál Jasná pod Chopkom, soutěž, 1.cena, projekt 2021
Palác Moskevská Liberec, projekt 2021
Centrum urgentní medicíny KNL, soutěž, 1.cena, projekt 2021 Konverze Kina Invalidů na muzeum veteránů, Turnov, projekt 2021

Ocenění
Rezidence velvyslance, Budapest
Nominace na stavbu roku 2001
Konverze Městských lázní na galerii, Liberec:
Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2013
Grand Prix architektů 2014 Národní cena za architekturu
Stavba roku Libereckého kraje 2014
Hlavní cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c.
Nominace Stavba roku 2014