Fakulta umění a architektury

Aktuality

Léto s Hubáčkem – příměstský tábor – kapacita tábora je naplněna

.
Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci poskytuje vysokoškolské vzdělání v oboru architektury, urbanismu a umění. Fakulta studentům poskytuje špičkové vzdělávání, kvalitní technické zázemí, možnosti výzkumné činnosti a mezioborovou spolupráci.

STUDIJNÍ PROGRAMY:
Architektura a urbanismus
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

Absoloventi FUA se uplatní jako samostatně a kriticky přemýšlející tvůrci, architekti, urbanisté, výtvarní umělci a designéři prostředí. Naleznete mezi nimi však i vizualizátory, publicisty, grafické designéry, kurátory, art direktory, ilustrátory, učitele nebo výzkumné pracovníky. Se vzděláním od nás se prostě neztratíte!