Aplikované vědy v inženýrství

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský program Aplikované vědy v inženýrství je výzkumně orientovaný technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť. Integrální součástí studia je celosemestrální stáž ve výzkumné instituci nebo v průmyslovém podniku ČR nebo v zahraničí. Cílem programu je vychovat absolventy se solidním teoretickým základem i praktickými zkušenostmi v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií tak, aby byli okamžitě uplatnitelní ve výzkumných a vývojových odděleních jak v průmyslové, tak v akademické sféře.

Parametry

Program
Aplikované vědy v inženýrství (N0588A110001)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Kybernetika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Materiály pro elektrotechniku
Navazující magisterský program Aplikované vědy v inženýrství je výzkumně orientovaný technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť. Integrální součástí studia je celosemestrální stáž ve výzkumné instituci nebo v průmyslovém podniku ČR nebo v zahraničí. Cílem programu je vychovat absolventy se solidním teoretickým základem i praktickými zkušenostmi v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií tak, aby byli okamžitě uplatnitelní ve výzkumných a vývojových odděleních jak v průmyslové, tak v akademické sféře.
Optické a laserové technologie měření
Počítačové simulace ve fyzice a technice

Předměty specializace Materiály pro elektrotechniku

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Předměty specializace Optické a laserové technologie měření

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Předměty specializace Počítačové simulace ve fyzice a technice

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.sidlof@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG