Speciální pedagogika

Charakteristika studijního programu

Studijní program je zaměřen dle volitelných specializací studujícího na zvládnutí edukačních, reedukačních, stimulačních, kompenzačních postupů ve speciální pedagogice využitelných pro jednotlivé věkové kategorie jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.

Parametry

Program
Speciální pedagogika (N7506)
Obor
Speciální pedagogika (7506T002)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty

1. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Palounková Zuzana, Ing. Ph.D., zuzana.palounkova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG