Vizuální komunikace – digitální média

Charakteristika studijního programu

Profil studia je navržen tak, aby absolvent byl samostatnou uměleckou osobností využívající kvalifikovaně nových technologií se schopností nejen programové vybavení efektivně využívat, ale i poučeně zasahovat do jeho struktury. Absolventi najdou uplatnění nejen v oblastech volného či užitého umění, ale i všude tam kde je potřeba talentovaný tvůrce s hlubokou znalostí nových technických prostředků.

Parametry

Program
Výtvarná umění (N8206)
Obor
Vizuální komunikace – digitální média (8206T122)
Fakulta
FUA
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
MgA.
Jazyk
Čeština
Oblast
Umění

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. MgA., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG