Fine Art

Educational goals

Katedra umění, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci garantuje bakalářský studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Předmětem studia je tvorba ve veřejném prostoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v tvorbě ve veřejně sdíleném prostoru. Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory utvářenými občanskou společností. Studium se zabývá způsoby, postupy a metodami tvorby ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Cílem studia je poskytnout studentům (návrhářům prostředí) vysokoškolské vzdělání, obecnější rozhled a kritické myšlení v oblasti tvorby veřejného prostoru. Studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá navrhováním na hranici a mimo hranice jednotlivých uměleckých oborů a médií. Tvorba současných vztahů mezi těmito a dalšími obory je bezprostředně spojena s koncepty a performativy veřejnosti, veřejných (občanských) aktivit a iniciativ, tedy se školenou tvorbou i neškolenou participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen lidmi bez předdefinování jejich rozdílů. Studijní program navazuje na současné tendence zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat.

Information

Study programme
Fine Art (B0213A310007)
Faculty of
FUA
Type of study
Bachelor
Form of study
Full-time
Length of study
4
Awarded degree
BcA.
Language
Czech
Education area
Art and Art Sciences

Courses of Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

8. semester

Courses without specified study plan

More details

Contact: Stolín Jan, doc. M.A., jan.stolin@tul.cz

Refer to STAG for complete information