Innovation and Industrial Engineering

Educational goals

Cílem studijního programu, který není přísně vymezen jako “konstrukční” či “technologický”, je připravit absolventy pro odborné činnosti realizované v rámci celého inovačního, resp. životního cyklu (nejen strojírenského) výrobku tj. při řízení inovačního procesu, při tvorbě inovačního záměru, při systematickém a kreativním generování konceptu inovovaného výrobku, při vývoji, konstrukci, testování i zdokonalování výrobků a následné projektování, inovaci či optimalizaci výrobního procesu (pracoviště, buňky, linky, layoutu). Student dále získá znalosti o principech návrhu a konstrukce komponent i sestav, získá dovednosti v oblasti pokročilých metod inovační kreativity, získá znalosti o stavbě výrobků, znalosti metodologií pro plánování a řízení projektů, o využívání konstrukčních materiálů, o moderních metodách modelování i o výrobě prototypů. Studenti získají znalosti návrhu, inovaci a optimalizaci výrobního procesu inovovaného výrobku a dovednosti, které jsou v souladu s trendy v oblasti technických inovací a průmyslového inženýrství. Absolvování studijního programu umožní studentům snadné uplatnění v různých průmyslových odvětvích na pracovním trhu ČR i EU. Cílem studia je rovněž připravit absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech. Realizace předmětného studijního programu tak přispěje k odstraňování deficitů, které má ČR v porovnání s nejvíce rozvinutými průmyslovými zeměmi v oblasti kvantity i kvality technických inovací i úrovně výrobního procesu.

Information

Study programme
Innovation and Industrial Engineering (N0788A270004)
Faculty of
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Part-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Inovační a průmyslové inženýrství programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

  • Diploma Thesis 2 (compulsory optional)
  • Diploma Thesis 3 (compulsory optional)
  • Diploma Thesis II (compulsory optional)
  • Diploma Thesis III (compulsory optional)
  • Expert Discourse (compulsory optional)
  • Instrumentation and Measurement Equipmen (compulsory optional)
  • Project Managment (compulsory)
  • Teamwork Techniques (compulsory)
  • Technical Diagnostics (compulsory optional)
  • Theory of Inventive Problem Solving (compulsory)

Admission procedure

The conditions for admission to study are published annually on the website of the Faculty of Engineering of TUL, where the requirements for admission in a given academic year are specified. The basic condition for admission to a follow-up Master’s degree programme is the completion of a Bachelor’s degree in a technically or scientifically oriented study programme.

More about the admission process

More details

Contact: Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.lepsik@seznam.cz

Refer to STAG for complete information