Materials and Technology

Educational goals

Cílem programu Materiály a technologie je vytvoření moderního typu interdisciplinární výuky s vyváženým poměrem teoretických a aplikačně orientovaných předmětů a příprava studentů na budoucí řešení komplexních inženýrských úloh s důrazem na zvyšující se podíl využití numerických metod modelování, které jsou nedílnou součástí předpokládaného přechodu strojírenství na způsob výroby označovaný jako Průmysl 4.0. Výchova budoucích specialistů technických odvětví ve studijním programu Materiály a technologie je tak cíleně koncipována jako ucelený soubor informací v širokém spektru oblastí, do kterých spadá především materiálové inženýrství, technologie zpracování různých typů materiálů, metrologie a navrhování technologických postupů výroby. Vývoj nových typů materiálů se specifickými užitnými vlastnostmi na kovové i nekovové bázi a jejich stále častější průmyslová aplikace byly logickým důvodem k jejich zařazení do výuky v rámci programu Materiály a technologie. Dílčím cílem předkládaného studijního programu je poskytnutí informací studentům o možnostech využití těchto typů materiálů v průmyslových aplikacích a způsobech zvyšování jejich užitných vlastností prostřednictvím technologického zpracování a strukturních změn.

Profile of the graduate

Students graduating from study programme Materials and Technology will gain knowledge of metallic and non-metallic materials, their technological processing and subsequent use in a wide range of applications. They will learn about the processing of materials and the evaluation of their performance in terms of the internal structure of materials, physical chemistry, thermodynamics and mechanics. They will acquire a broad knowledge of conventional and progressive manufacturing technologies and will be oriented in the issues of manufacturing procedures from production preparation, through its implementation, to final acceptance, for both chip and non-chip manufacturing technologies. Thanks to the planned active way of teaching with practical demonstrations and a number of laboratory tasks (with emphasis on independent decision-making and defending the obtained results), the graduate will be able to integrate much faster and more successfully into the production sphere in a relatively wide range of work activities, as currently required by industrial partners. The study programme also has the ambition to prepare graduates for possible study in the follow-up accredited doctoral study programme P0788D270002 Technology and Materials. The graduate profile of the study programme is specified by the knowledge and skills outcomes: 1. Within the framework of the compulsory courses, the graduate will acquire knowledge related to: ” The nature, possibilities, advantages and disadvantages of different chip and non-chip manufacturing The advantages and disadvantages of non-particle and particle processing technologies, as well as current trends in technological development. ” A broad portfolio of materials including steels (structural, tool, high strength and fine grain, TRIP, TWIP, CP, IF and creep resistant steels and stainless and refractory steels) and non-ferrous materials (Al, Mg, Zn, Ti, Ni and their alloys). Basic information on metal composites. ” Enhancing the performance of products by means of functional layers (thermal, physical and chemical processes). ” Metrology, technical measurement and experimental methods. ” Parts of machinery and production equipment, including their automation and robotic capabilities. ” Destructive and non-destructive testing of materials at ambient temperature and at higher and possibly lower temperatures. 2. In the framework of compulsory elective courses, the graduate will acquire knowledge concerning: ” The influence of technological processing on the mechanical properties and performance of the material and the possibility of their elimination. ” The possibilities and applicability of simulation calculations in the production processes of casting, surface forming, welding and heat treatment. ” The nature, possibilities, advantages and disadvantages and application of special and hybrid manufacturing technologies and methods. 3. The graduate will have skills related to: ” Design and control of manufacturing processes. ” Application of simulation calculations in the pre-production stage and in production with regard to optimization. ” Ensuring technological preparation of production. ” Designing machine layouts, material flow, workplace continuity, etc. ” Determination of production control and quality control, material and technological tests. Preparation of quotations, assessment

Information

Study programme
Materials and Technology (N0715A270015)
Faculty of
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Full-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Materials and Technology programme

1. semester

 • Jigs and Assembly Devices (compulsory optional)
 • Machines and Devices for Technological P (compulsory)
 • Non-metallic Materials (compulsory optional)
 • Progressive Engineering Materials (compulsory)
 • Simulations of Technological Processes (compulsory optional)
 • Theory of Casting (compulsory)
 • Theory of Heat Treatment (compulsory)
 • Theory of Welding, Brazing and Thermal c (compulsory)

2. semester

 • Abrasive and Unconventional Methods (compulsory optional)
 • Degradation Processes and Limit States o (compulsory optional)
 • Excursion (compulsory)
 • Field Trip (compulsory)
 • Methods for Technological Processes Anal (compulsory)
 • Surface Treatments (compulsory)
 • Theory of Machining (compulsory)
 • Theory of Metal Forming (compulsory)
 • Welded Structures and Progressive Techno (compulsory optional)

3. semester

 • Additive Technology (compulsory)
 • Casting Materials and Progressive Techno (compulsory optional)
 • Cutting Tools (compulsory optional)
 • Diploma Thesis 1 (compulsory optional)
 • Diploma Thesis I (compulsory optional)
 • Experimental Evaluation of Materials Pro (compulsory)
 • Experimental Methods in Metal Forming (compulsory optional)
 • Methods of Structure Analysis (compulsory optional)
 • Metrology (compulsory)
 • Special Machining Methods (compulsory optional)

4. semester

 • Advanced Materials and Structures (compulsory optional)
 • Design of Technological Processes (compulsory)
 • Diploma Thesis 2 (compulsory optional)
 • Diploma Thesis 3 (compulsory optional)
 • Diploma Thesis III (compulsory optional)
 • Expert Discourse (compulsory optional)
 • Production Processes and Systems (compulsory optional)
 • Project Managment (compulsory optional)
 • Special Tools and Methods for Processing (compulsory optional)

Admission procedure

The conditions for admission to study are published annually on the website of the Faculty of Engineering of TUL, where the requirements for admission in a given academic year are specified. The basic condition for admission to a follow-up Master’s degree programme is the completion of a Bachelor’s degree in a technically oriented study programme.

More about the admission process

More details

Contact: Moravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D., jaromir.moravec@tul.cz

Refer to STAG for complete information