Business Administration

Educational goals

The graduate will be able to: – critically compare the views of standard economic models at key economic categories and mechanisms, and evaluate their impact on the firm, – identify, classify and interpret economic data, including their explicit and implicit assumptions in the application of probability methods, – run a quantitative and qualitative analysis of economic data, – use the information technology and software support for organisational and presentational activities.

Profile of the graduate

The graduate at the follow-up master level has knowledge of: – economic concepts and categories, and understands the connection between them in the context of major economic theories and schools of economics, – mathematical-statistical methods applicable in business data processing, – the legislative framework of legal entities, including the tax framework and methods of accounting data compilation, – the principles of investment and financial decision-making, – current management approaches, business activities and processes, including the methods, tools, and technologies (IT) to control them, – knowledge relevant to the preparation for managerial positions.

Information

Study programme
Business Administration (N0413A050007)
Faculty of
EF
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Part-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Economics

Branches

Marketing and International Trade
Ve specializaci Marketing a mezinárodní obchod absolvent získá specifické znalosti: – konceptu hodnoty zákazníka jako nástroje konkurenční výhody firem a marketingového strategického řízení, – řízení marketingu značky, – forem a nástrojů marketingové komunikace podniku, – fungování jednotného vnitřního evropského trhu a vnějších ekonomických vztahů EU, – mezinárodně-obchodních aktivit podniků, – mezinárodního obchodního prostředí.
Management of Business Processes
Ve specializaci Management podnikových procesů absolvent získá specifické znalosti: – pro řízení podnikových projektů, včetně podpůrných SW nástrojů, – politiky řízení ochrany životního prostředí v podnicích, – metodiky auditorské činnosti, – zásad plánování procesů na všech hierarchických úrovních podnikatelského subjektu, – uceleného přístupu k řízení nákladů podniku, – moderních systémů a nástrojů řízení kvality, včetně statistických metod.

Courses of Marketing and International Trade branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Management of Business Processes branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Admission procedure

A completed Bachelor degree programme is required for admittance to the follow-up Master degree programme. The Faculty Dean determines entrance exam rules and conditions for enrolment to the programme by special measures in accordance with the Higher Education Act.

More about the admission process

More details

Contact: Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D., miroslav.zizka@tul.cz

Refer to STAG for complete information